Спілка здійснює діяльність щодо надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту в частині надання кредитів членам Спілки.

1.Загальні питання здійснення діяльності по наданню кредитів членам Спілки.

Кредитом наданим члену Спілки є грошові кошти надані Спілкою члену (позичальникові) Спілки у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у зазначені кредитним договором строки.

2.Умови надання кредитів членам кредитної спілки.

Спілка надає членам Спілки наступні види кредитів:

За строком дії договору:

- кредити зі строком погашення до 3 місяців включно;.

- кредити зі строком погашення від 4 до 12 місяців включно;

- кредити зі строком погашення понад 12 місяців.

За цільовим призначенням:

1) комерційні кредити;

2) кредити, надані на ведення фермерських господарств;

3) кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

4) кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

5) споживчі кредити:

– на придбання автотранспорту;

– на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;

– на інші потреби.

За порядком видачі:

  • кредит, що видається однією сумою;

  • кредитна лінія.

За типом процентної ставки:фіксована.

За режимами сплати процентів і основної суми кредиту:

1) кредит зі сплатою процентів і основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

2) кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

3) кредит з періодичною сплатою процентів і основної суми кредиту «рівними долями», за яким передбачається незмінна (однакова) сума платежу протягом всього терміну дії договору. Такий платіж включає в себе як проценти, нараховані за користування кредитом, так і частину кредиту. При цьому, питома вага процентів, які нараховуються на залишок основної суми, з кожним наступним платежем зменшується, а питома вага суми кредиту зростає.

За видами забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

1) застава;

2) порука;

3) інші види забезпечення не заборонені законодавством.

 

Інформація щодо процентних ставок на кредити:

кредити, надані на ведення фермерських господарств - 36% річних;

комерційні кредити - 42% річних;

споживчі та інші кредити - 48% річних.