ПЕРША ПОДІЛЬСЬКА ФЕРМЕРСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА
Дата державної реєстрації -20.02.2003 р.
Свідоцтво Держфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія та номер КС № 344 від 02 .07. 2004 року.
1.Ліцензія на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.Рішення про видачу ліцензії – РОЗПОРЯДЖЕННЯ Нацкомфінпослуг № 1484 від 25.06.2015р. Початок дії ліцензії 15.08.2015 року. Переоформлена на безстрокову відповідно до РОЗПОРЯДЖЕННЯ Нацкомфінпослуг № 1752 від 21.07.2016р.Переоформлена відповідно до РОЗПОРЯДЖЕННЯ Нацкомфінпослуг № 162 від 26.01.2017 року у зв’язку із актуалізацією інформації про назву фінансової послуги.

2.Ліцензія на надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту. Рішення про видачу ліцензії – РОЗПОРЯДЖЕННЯ Нацкомфінпослуг № 1485 від 25.06.2015р. Початок дії ліцензії 15.08.2015 року. Переоформлена на безстрокову відповідно до РОЗПОРЯДЖЕННЯ Нацкомфінпослуг № 1753 від 21.07.2016р.Переоформлена відповідно до РОЗПОРЯДЖЕННЯ Нацкомфінпослуг № 163 від 26.01.2017 року у зв’язку зі звуженням виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Ідентифікаційний код 26294660
Голова правління – Гищук Сергій Васильович

Місцезнаходження:Код території за КОАТУУ 6810400000; 32300, Хмельницька обл., м.Кам’янець-Подільський, Проспект Грушевського, будинок 23
Тел/факс: (03849) 3-68-63

 

Інформація клієнту на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. No2664-ІІІ 

 

Кредитна спілка – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

 

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:
- добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
- рівноправності членів кредитної спілки;
- самоврядування;
- гласності.

 

ПЕРЕЛІК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КРЕДИТНОЮ СПІЛКОЮ:
1.Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

2.Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.

Членство у кредитній спілці
Членами кредитної спілки є особи, які проживають на території Хмельницької області.

Відомості про власників істотної участ і(у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою)--- "Відсутні"

Кількість акцій фінансової установи,які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п"ять відсотків ----"Відсутні"

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство----- "Відсутні"

Рішення про ліквідацію кредитної спілки-------"Відсутні"

Відомості про кредитних посередників,що діють в інтересах кредитної спілки------"Відсутні"

 

Режим робочого часу Першої Подільської Фермерської Кредитної Спілки з членами спілки:

з понеділка по пятницю з 8.30 до 17.00 Обідня перерва з 13.00 до 14.00

Вихідні дні: субота, неділя

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

 

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

 

Спостережна рада кредитної спілки
Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Склад спостережної ради:        Ануфрієв Юрій Анатолійович — голова спостережної ради

                                             Одуд Богдан Михайлович — заступник голови спостережної ради

                                             Дорохова Антоніна Олександрівна  секретар спостережної ради

                                             Носорєва Валентина Сергіївна — член спостережної ради

                                             Боднар Сергій Олександрович — член спостережної ради

                                            

Правління кредитної спілки
Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.

Склад правління:     Гищук Сергій Васильович — голова правління

                              Глущак Андрій Анатолійович — член правління

                              Колісник Олександр Федорович — член правління

 

Кредитний комітет
Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.

 

Ревізійна комісія
Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.

Склад ревізійної комісії:        Вакансія (у зв’язку із смертю) — голова ревізійної комісії

                                          Білий Олександр Андрійович -  заступник голови ревізійної комісії

                                          Подвальна Валентина Калістратівна — секретар ревізійної комісії